Jump to content

Přijď se za námi podívat na náš Jailbreak server!

Připojit se
IP serveru: JAIL.THE-PHOENIX.EU:27380

Přijď se za námi podívat na náš Combat Surf server!

Připojit se
IP serveru: SURF.THE-PHOENIX.EU:27133
Sdělení
  • ~
  • Podpoř naše servery zakoupením VIP a získej mnoho výhod!
  • Sbírej mince na serverech a zúčastníš se tak soutěže o VIP

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11.11.2018 in all areas

  1. 1 point
    Pravidla jsou zatím publikována zde dokud nebude vytvořen nový web. Všeobecná Chovej se slušně, neobchoduj ve voice chatu ani v chatu, mírni své vulgarismy, nespamuj a neprovokuj adminy. Měj čitelnou přezdívku/clantag, která(ý) bude vhodná(ý) a nebude nijak vulgární. Nekopíruj přezdívky adminů nebo se za něj nevydávej. Nedělej reklamu jinému portálu, serveru a stránce jakýmkoliv způsobem. Nevyužívej bugů ve hře nebo na mapě, necheatuj, nescriptuj, nepoužívej programy ke změně hlasu a neobcházej bany. Admin může kdykoliv vstoupit do hry, tudíž jeho rozhodnutí a dočasné pozměnění hry respektuj. Hráč je POVINNÝ nahlásit jakýkoliv bug. Je ZAKÁZÁNO jakkoliv využívat bugy nebo chyby hry / pluginu k získání výhody, nebo je jakkoliv šířit dál. Je ZAKÁZÁNO jakkoliv nadávat. Zneužívání !call bude trestáno. Základní Příkaz “Secret, zbrojka, šachta – kill” je automatický. Poměr na serveru je 1 CT na 2 T (toleruje se +/- 1 T => přijatelný poměr, např. 3 CT na 5 T). Pro komunikaci používej češtinu, slovenštinu nebo anglický JB slang. Cely musí být otevřeny do 60 sekund od začátku kola, pokud CT neotevřou, musí dát všem T Volný den(FD). Po smrti wardena platí příkazy ještě 10 sekund. Pokud nový warden vydá příkaz během těhle 10 sekund, příkaz se ruší ihned. Je zakázáno používat názvy příkazů/skinů jako přezdívku. Coiny jsou určeny primárně pro teroristy! Mrtví hráči neradí, jak ve hře (voice chat, chat), tak i na jiných komunikačních zařízeních (Výjimka u AFK hráčů). Nový příkaz ruší ten stávající, pokud se nejedná o dodatečný příkaz tzv. zákaz. (př. Pokud máš čupet a dívat se pod sebe a Warden řekne, že se nesmíte hýbat => zůstaneš čupět). Jakýkoliv pohybový příkaz ruší ten předchozí (výjimka pro zůstání na místě). Jako pohyb se rozumí – přesun, (vý)skok, čupnutí(dřepnutí), kuchání, házení granátů a odjištění granátu. Provokací se myslí opakované přibližování, oddalování CT/W od T nebo skákání po hlavě. Při herních módech je zakázáno používat HEALKU! Neplatí u herních módů 'Simon říká' , 'Freeday' , 'Kachní den' , 'Tlustý den' a 'Freeday pro jednoho hráče' Při příkazu noblock T nesmí střílet ze skupinky terroristů. Dodatečná vysvětlení základních pravidel Jestliže warden vydá příkaz k plnění určité činnosti (např. walkujete za mnou), tak teroristé plní pouze tu danou činnost, nikoliv něco jiného. (neplatí, pokud je v cestě překážka a nedá se snadno obejít apod.) Jako W/CT zbytečně nevyvražďuj (jak by se ti líbilo čekat několik minut do konce kola?), používej svůj mikrofon k upozorňování hráčů, dávej výstražné střely (např. když T omylem kuchne, nebo se otočí). Pokud slovíčko, na které se má splnit příkaz bude obsaženo v jiném vysloveném slovíčku, musí se splnit. (AUTO => AUTOBUS = splníš příkaz) - Dané slovíčko se nesmí použít v dalším příkazu, popřípadě se bere jako neplatné. Odzbrojovací příkazy musí být vydány jmenovitě nebo dostatečně popsané. Oslovení hráčů může být hromadné pomocí popisu (vzhledu), např. bílí jdou na čáru nebo bílé skiny jdou na čáru. Můžou být použity, pouze pokud si je CT jisté, že T má zbraň! – příklad: oranžový skin s m4 na zádech vyhodí zbraň. CT/WARDEN Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu. (TV v pozadí apod.) Chraň Wardena, pomáhej mu, nekaž mu hry/atrakce a neruš ho jakýmkoliv způsobem. Můžeš odzbrojit T od střelných zbraní a granátů jen když jsi si jistý (vícekrát upozorni). Nefreekilluj, nefreehituj a nehaž zbraně T. Jestliže dáš FK, na začátku dalšího kola spácháš sebevraždu (!kill) nebo nahlásíš FK wardenovi a ten dá danému hráči FD (hráč ti může FK odpustit). Nesmíš zabít T, které nemůže splnit příkaz kvůli překážce (např. jiný hráč v cele). Nekempi ve zbrojnici, healce, šachtě nebo secretu. (vztahuje se i na herní módy!) Nevykřikuj falešné příkazy (příkazy dává primárně pouze warden). Jestliže ti na hlavu skočí T a kuchne tě na ní, musíš se nechat zabít (T se nestává rebelem!). Musíš být schopen odůvodnit, za co si zabil T. Po smrti Wardena se musí někdo z CT neprodleně ujmout jeho pozice. WARDEN Platí jen mluvené příkazy, nepřerušuj schválně voice. V případě zaspamovaného voice chatu, musíš příkaz(y) zopakovat. Nepoužívej slovíčkaření (zeď – zeť apod.). Vězně se snaž vyřadit pomocí soutěží a atrakcí (nepoužívej nesmyslné příkazy jako STOP, skok, čup, poslední reakce na hop, na toto,… záměrně nevynechávej sloveso v příkazech). Před začátkem atrakce/ soutěže, kde rozhoduje počet životů, musíš umožnit Teroristům nechat se vyléčit (neplatí, jestliže si hráč způsobil zranění sám nebo dostal výstražnou střelu). Omezení k příkazům: – Nesmíš zranit či zabít T nebo CT nejedná-li se o soutěž/atrakci. – Nesmíš zakázat pohyb kamerou, ale můžeš určit směr pohledu! (max. na minutu) – Můžeš vyhlásit mute pouze 1. za kolo max. na 1 minutu, v případě spamu můžeš vyhlásit opětovné mute. – Příkazy vyžadující zvýšenou aktivitu pohybů jsou zakázány (tzv. šikana) – Můžeš zakázat změnu vzhledu, ale nesmíš přikázat změnu vzhledu Snaž se použít na všechny stejný metr (nikomu nenadržuj) a rozumně využij !noblock, !nb. Příkaz !open využívej jen pro účel otevření cel! Poslední reakce Poslední reakce slouží k regulaci T na určité atrakce nebo teamgames, kde je potřeba určitý počet T. Poslední reakce může dát pouze warden, 2x za kolo a to na skok, výskok nebo čup. U poslední reakce na čup vězni zůstanou čupět, dokud warden/ct nezabije posledního. Warden se snaží využívat poslední reakce s rozumem (pokud máš méně jak 5 vězňů, poslední reakci nemůžeš uplatnit!) Při posledních reakcích zabíjí primárně warden, jestliže si není jistý, může pověřit CTčka. Terroristé / Vězni Máš za úkol plnit Wardenovi příkazy nebo vyvolat rebélie Příkazy plní T ihned (nejpozději do 3 sekund), což znamená, že T plní pouze ten daný příkaz, nikoliv jiný! Nevykřikuj falešné příkazy, nespouštěj atrakce, ve které jsou ostatní T (teamkill = slay/ban) Rebelem se staneš, když: – Neuposlechneš, nesplníš příkaz nebo prohraješ soutěž – Vlezeš do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu (pozn. Kuchání šachty není rebélie) – Úmyslně zraníš či zabiješ CT (neplatí, když CT provokuje) – Míříš jakoukoliv střelnou zbraní na CT Příkazy k přesunu T plní ihned bez zdržování a zůstane tam. Jako rebel nezdržuj/neprodlužuj hru kempením apod. Jestliže ti do rukou padne primární zbraň, tak ji buď schovej nebo zahoď! – při zakázaném pohybu je ti odhození zbraně prominut. Pokud skočíš na hlavu CT a kuchneš ho na ní, CT se musí nechat zabít. (nestáváš se rebelem!) Oživení (!revive) nemůžeš uplatnit jestliže zbývají 2 poslední T Pokud T během kola využije VĚZĚŇSKÝ OBCHOD, stává se automaticky rebelem! (Nevztahuje se na !revive) Po oživení (!revive) T nesmí začít rebelovat, dokud nesplní aspoň jeden aktuální příkaz wardena. LR / Poslední přání Jako poslední T máš právo na poslední přání (!lr). CT nebudou páchat zbytečné sebevraždy, rušit LR střelbou, blokováním T a atd. T si nesmí zvolit LR s úmyslem ho podvodem vyhrát. T má 30 sekund na vybrání si LR a místa konání, svůj výběr nijak nezdržuje! T si jako své poslední přání může zvolit i atrakci pouze v případě, že s tím bude CT souhlasit (v tomhle případě se T nesmí stát rebelem!) U LR jako je závod T může určit trasu (př. poběžíme přes tenhle race..). U LR jako je shot4shot.., může T určit pravidla (př. bez skoku, bez čupu..) U LR jako je hod zbraní, může T určit místo hodu a styl jakým se bude házet (př. bez skoku, bez bhopu..) HOOK (VIP) Nevyužívej hook k bugování mapy (dostat se na místa, která jsou normálně nepřístupná). Hook můžeš PLNĚ využít při herních módech Freeday, Simon říká, Kachní den a Tlustý den U ostaních herních módů můžeš hook využít jen po dobu časového odpočtu, kdy jsou T znehybněna (pozn. Hooknout se můžeš pouze na takové místo, na které by si se dostal i bez hooku). Schovka a Zombieday = jediné herní módy, při kterých CT nesmí za žádnou cenu použít hook! TeamGames T jsou rozdělena do týmů a snaží se navzájem vyzabíjet. T mají zakázané chodit do healky, secretu, šachty a zbrojnice. (pozn. Vztahuje se i na příruční healku u VIP) T nesmí opustit vyhrazené místo určené Wardenem. Po rozdělení do teamů si T nesmí změnit svůj model => rebel (kill) V průběhu TeamGames se můžeš stát rebelem pomocí !r Automatické rozdělení hráčů do teamu nemůžeš použít pokud některé T rebeluje. Herní módy Před zapnutím herního módu má Warden povinnost oznámit pomocí Voice Chatu, že zapíná herní mód! Hry se musí zapínat pouze na začátku kola jen pokuď jsou všichni hráči živí (pozn. Nevztahuje se na hráče, kteří se připojí a jsou již mrtví). Celodenní hry se nesmí hrát více jak 2x po sobě. Je zakázáno při jakémkoliv herním módu využít !revive. Zákaz kempení ve zbrojce, šachtě, healce a secretu... vyjímku tvoří herní módy schovka a prophunt, kde je úkolem Tček co nejlépe se ukrýt. SIMON ŘÍKÁ Warden se stává na začátku kola „Simonem“. Příkazy od Wardena platí pouze tehdy, pokud před příkazem řekne „Simon říká“. Pokud T neuposlechne rozkaz, nebo poslechne rozkaz, který nemá před sebou tuto frázi, stáva se rebelem. Simon se smí zapnout pouze 2x za mapu. Hru Simon říká smí zrušit pouze Warden. Po smrti/ odstoupení Simona příkazy stále platí, do doby, než Warden nevydá nové. Odzbrojovat může jen Simon (Warden), vyjímka u primárních zbraní, kde mohou odzbojovat i CTčka bez fráze "Simon říká". DEN ATRAKCÍ K zabíjení T využívá warden pouze atrakce. (pozn. Jestliže dá warden climb na první 4, má právo ostatní zabít… => platí u všech takových atrakcí) T nemohou zabít CT/W => nemá cenu rebelovat. T stále poslouchají wardenovi příkazy a rozkazy, při neuposlechnutí => rebel. Poslední T, které přežije má právo na LR. T nesmí rebelovat, nemá to smysl. - V případě rebelování může být udělen slay. SCHOVKA Vězni se snaží co nejlépe ukrýt nebo zabít CT. Nesmí se zapnout více jak 2x za mapu! T nesmí uplatnit možnost oživení = !revive Na mapě jb_electric_todestrakt_v26_ne je zakázáno kempit při schovce v secretu pod celama. PŘESTŘELKA CT a T se snaží navzájem pozabíjet => zbytečně necampí. CT nesmí campit na portály, ve zbrojce, v healce či campit na cely. FREEDAY Warden nesmí dát první kolo po změně mapy Freeday. Vězni nesmí do zbrojky, šachty, mít u sebe zbraň (na sekundární zbraň má CT povinnost upozornit). Freeday se ruší při posledních dvou žijících T. FREEDAY pro jednoho hráče Smí se dát pouze hráči, který dostal minulé kolo Freekill. Bezdůvodný Freeday se bude trestat banem (nadržování). Freeday se nesmí dávat u celodenních her (vyjímka u hry „Simon Says“) Stejná pravidla jako u Freedaye. DOBÝVÁNÍ CT je povinné oznámit jaká místnost se bude dobývat a poté spustit herní mód. CT nesmí campit na cely, v healce, na portál nebo ve zbrojce. TLUSTÝ DEN T chodí celé kolo pouze walkem. (nesmí běhat celé kolo, nesmí čupět, skákání zakázáno není, ale bhop zakázaný je). Tento herní mód se může kdykoliv zrušit pouze Wardenem. KACHNÍ DEN T musí celé kolo pouze klečet a chodí jako kačenky. (nesmí si stoupnout po celé kolo, skákání zakázáno není). Tento herní mód se může kdykoliv zrušit pouze Wardenem. ZOMBIE DAY CT nesmí campit na cely, v šachtě, v healce a ve zbrojce. CT musí být na lehce přístupných místech (žádné climby a atd..) SHARK ATTACK T nesmí kempit ve zbrojce. Úkolem CT je vyzabíjet T. (Aktivně se zapojovat) T nesmí být na spotech, kam se CT nemůže dostat. FREEZETAG T nesmí kempit na místech, kam se CT nemůže dostat. (V secretech, šachtě, apod..) - Freeze Tag se hraje stejně, jako klasický "Mrazík". Úkolem CT je zmrazit všechny T (tím, že do nich kuchnou) a úkolem T je nenechat se chytit. T mohou po chycení být rozmraženi jinými T hráči, avšak po 3. rozmražení T umírá.
This leaderboard is set to Prague/GMT+01:00
×